Wednesday, January 18, 2017

Es meklēju trans*personas no Latvijas intervijām un sadarbībai

Sakarā ar savu projektu, kas īstenots Brēmenes universitātē, es pašlaik meklēju trans*personas no Latvijas, kurām ir blogi, vlogi, kuras piekristu intervijai ar mani vai varētu vēl savādāk ar mani sadarboties.

Sīkāka informācija:

Visām ieinteresētām personām
Mani sauc Joanna Chojnicka un no 2015. gada Brēmenes universitātē pētu sievišķības, vīrišķības un seksualitātes konstruēšanas strateģijas sociālo mēdiju diskursā Centrālajā un Austrumeiropā. Es meklēju transpersonas, kurām ir blogi/vlogi, kuras es varētu intervēt un/vai kuras būtu gatavas sadarboties ar mani mazliet ilgāk. Protams, es garantēju ievērot privātuma un konfidencialitātes, datu anonimizācijas/aizsardzības un ētikas standartus.

Es uzskatu, ka visā LGBTQ+ spektrā tieši transpersonām tiek pievērsts vismazāk uzmanības. Domāju arī, ka sarunās ar viņām trūkst šā svarīga jautājuma: kas ir sievišķība/vīrišķība? Ko tas nozīmē, būt sievietei vai vīrietim? Norādījumi uz atbildēm uz šiem jautājumiem atrodami stāstījumos, dzīves vēsturēs, stāstos par parastiem, maziem vai lieliem notikumiem, kuriem nav jābūt saistītiem ar dzimuma maiņas procesu. Tāpēc transpersonu blogi un vlogi ir ļoti svarīgs informācijas avots, un tas ir mans pirmais lūgums jums: man ir vajadzīgas transpersonu, kurām ir blogi/vlogi, www adreses un citas kontaktinformācijas.

Otrais lūgums ir saistīts ar manu pētījumu formu. Es ticu, ka zinātniskajam darbam nav tikai jāapraksta pasaule, bet arī jācīnās pret tās netaisnībām. Es gribu apvienot zinātni ar aktīvismu. Ja jūs nolemsiet sadarboties ar mani, es gribēšu jūs vienreiz vai vairākas reizes intervēt, un tās intervijas kļūs par manu informācijas avotu. Bet es arī jautāšu pēc palīdzības jūsu blogu/vlogu un interviju analizēšanā, un pēc jūsu vajadzībām, cerībām un uzskatiem par to informāciju interpretēšanu, prezentēšanu un izmantošanu. Es nekad neuzskatīšu savu viedokli par labāku vai svarīgāku un nekad nepublicēšu pētījuma rezultātus bez jūsu piekrišanas. Man ir svarīgs, lai mans darbs nebūtu aplūkots kā jūsu stāstu un piedzīvojumu izmantošana savas karjeras attīstības labā. Es gribu, lai no tā sanāktu kaut kas labs arī jums.

Es nevaru visu izskaidrot īsā tekstā, tāpēc sirsnīgi aicinu kontaktēties ar mani arī, ja jūs neesat pārliecinātas/ti, ka šāda darbība ir kaut kas priekš jums. Ļoti labprāt satikšos ar jums arī klātienē – būšu Rīgā no 15. līdz 20. martam 2017. Mēs varam runāt latviski vai angliski. Mani dati:
e-mail
Facebook
Informācijas par mani: https://uni-bremen.academia.edu/JoannaChojnicka.
Liels paldies jau iepriekš! 

No comments: